Apmācība

Sacencību Nolikums

Par atklātām individuālajām sacensībām
starp suņkopības klubu biedriem un
sabiedrisko organizāciju biedriem
2012.gadā.

1.Mērķis un uzdevumi.
1. Suņkopības sporta tālāka popularizācija Latvijas Republikā.
2. Iedzīvotāju iesaistīšana, sevišķi jaunatni nodarbības ar suņiem un sportu, jauniešu sagatavošana dienestam LR spēka struktūrvienībās.
3. Spēcīgāko sportistu noteikšana.
4. Pieredzes apmaiņa, suņkopības sporta mācību darba uzlabošana.

2.Izstāžu, konkursu laiki, vietas.
Visi pasākumi tiek rīkoti pēc Jūrmalas pilsētas suņaudzētāju biedrības kolektīvā plāna, kas apstiprināts biedrības sēdē 08.01.2011. Apstiprinātais Nolikums ir izmantojams visās treniņsacensībās LR Nacionālajā suņu daudzcīņā ar Latvijas sporta suņkopības federācijas piekrišanu.

3. Izstāžu, sacensību vadība.
• Sacensību, izstāžu organizēšanu veic Jūrmalas pilsētas suņaudzētāju biedrība. Vecākie tiesneši un pasākuma direktori tiek nozīmēti atsevišķi.

4. Pieteikumu dokumenti.
• Sportists uzrāda vakcinācijas apliecību kurā ir atzīme par čipēšanu, diploms par VDK,paklausība vai SAD eksāmenu nokārtošanu LSSF.
• Sportists no jebkura suņkopības kluba(biedrības) var piedalīties ar jebkuras šķirnes suni,ar vai bez cilts dokumentiem, kas spējīgs pārvarēt šķēršļus. Sportists visos etapos piedalās tikai ar vienu un to pašu suni. Suņu maiņa etapos nav pieļaujama. Dalībnieks var piedalīties sacensībās ar vairākiem suņiem. Vairāki sportisti nedrīkst startēt ar vienu un to pašu suni.
• Sportists, kas nav sasniedzis pilngadības vecumu, drīkst startēt ar vecāku(vai aizbildņa) rakstisku atļauju, vai to klātbūtnē.

Dalības maksa sacensībās:
Treniņsacensībās maksā sacensību dienā – 10 Ls, ja ir nokārtojis apmācības eksāmenus LSSF, bet ja nav, tad dalības maksa 15 Ls.
Jauno suņu, kucēnu grupas dalībnieki – 10 Ls.
Spēka struktūrvienību darbinieki(robežsardze, policija, armija) ir atbrīvoti no dalības maksas sporta pasākumā, ja dienesta pienākumus pilda,kā kinologs un dienesta suns ir valsts uzskaitē, kā valsts īpašums Ja sportists ir samaksājis par piedalīšanos sacensībās un sācis veikt vienu no distancēm, nauda par piedalīšanos sacensībās netiek atgriezta, vai noņemts no sacensībām(pasākuma) par pārkāpumiem pēc nolikuma.

5.sacensību dalībnieki:
• Sacensībās piedalās 1-grupa līdz 35gadiem ieskaitot; 2.grupa no 36.g. un vecāki, 3.grupas sportisti- jaunie suņi līdz gada vecumam un mazie suņi, sportistam vecuma ierobežojumu nav. Sportists piedalās sacensībās sporta tērpā un sporta apavos.

6.Sacensību programma.
1.posms – suņa piesaukšana.
Attālumu nosaka tiesneši vadoties no vietējiem apstākļiem. Suns tiek novietots (var gulēt, sēdēt, stāvēt) pirms sākuma līnijas. Dalībnieks pats aiziet līdz otrai līnijai un patstāvīgi piesauc suni. Dalībnieks var saukt suni un veikt citas darbības, kas nerada rupjību pret suni un tiesnešiem, lai suns pieskrietu klāt dalībniekam. Dalībnieks var no suņa, kas novietots pirms līnijas vai pirms diviem atzīmes stabiņiem (karogi), iet, skriet, rāpot, līst, iet atmuguriski no suņa līdz atzīmei, kuru norāda tiesnesis. Suns dalībnieka (sportista) prombūtnes laikā drīkst izmainīt iepriekšējo stāvokli, bet nepāriet līniju. Sportistam var palīdzēt pieturēt suni uz sākuma līnijas. Pēc piesaukšanas un suņa pienākšanas klāt, dalībnieks kopā ar suni skrien(ar pavadu vai bez) atpakaļ uz sākuma līniju, pa ceļam pārvarot 3 – 4 šķēršļus. Pārvarot šķēršļus, dalībnieks drīkst sniegt mehānisko palīdzību. Pirmā posma laiks tiek sākts uzņemt no brīža, kad dalībnieks ar balsi vai žestu (kā arī kopā) dod piesaukšanas komandu sunim, bet laiku beidz uzņemt, kad dalībnieks (vai suns) pēdējais ir pārvarējis sākuma līniju. Sportists un suns ir izskrējis pa vārtiem un vārtos ieskrien iekšā pārvarot finiša līniju. Sunim šķēršļi ir jāpārvar noteiktā secībā kā norādījuši tiesneši. Vārtu platums, kur atrodas sportists 10 m, bet kur suns un 1 posma(etapa)finišs 5 m plats.
Palīglīdzekļus drīkst izmantot tikai treniņsacensībās. Par palīglīdzekļiem tiek uzskatīti rotaļlietas, dažādi gardumi. Sunim ap kaklu jābūt mīkstai kakla siksnai. Pārvarot šķēršļus sunim var dot komandas neierobežotā skaitā. Standarta komandas: (sēdi(sēdēt),guli(gulēt),stāvi(stāvēt);šurp(pie manis);blakus; uz priekšu vai barjēra (barjer):līst(lien,rāpo).Suņa vārdu(iesauku) drīkst saukt.

Soda sekundes:
• 5 sekundes, ja suns nogāž katru šķērsli vai latiņu(latiņas), bet to pārvar; par katru doto nestandarta komandu;
• ja dalībnieks vai suns nav ieskrējis finiša vārtos, sportists tiek noņemts no distances, kā arī suns pārskrien iedomāto finiša līniju;
• 5 sek.,ja dalībnieks pirms līnijas noķer suni vai sāk kustību pirms suns ir pārgājis dalībnieka līniju;
• dalībnieks ar suni tiek noņemts no distances, ja pēc trešās reizes, kad suns nolikts uz starta līnijas pārkāpj līniju, aiziet prom no starta līnijas, kad vēl dalībnieks nav aizgājis līdz savai vietai vai vēl nav dota piesaukšanas komanda, ja suni nevar piesaukt 30 sek. laikā, kad tas aizgājis no distances, ja nav pārvarējis šķērsli.
• 15 sek., ja startē ar pavadu;
• dalībnieks ar suni tiek noņemts no distances, ja suns nav pārvarējis noteiktā secībā šķēršļus


2.posms – šķēršļu josla.
Dalībnieks ar suni distanci veic ar pavadu vai bez. Suns var sēdēt, stāvēt, gulēt pie starta līnijas. Dalībnieks (sportists) var uz starta līnijas, kas ir 2 m plata, turēt suni līdz starta tiesneša dotajai komandai "Maršs". Šķēršļu joslā var būt dažāda augstuma un veida lecamās barjeras, tiltiņš, "čūska", kas ir dažādās konfigurācijās, barjera ar 3 latiņām, v/a barjera, bedre – pārlecamās starpas platums 1,5 m, augstā barjera – 1.5 m, dzīvžogs, "rāpo", "grāmata", riņķis 1 m augstumā. Sportistam nedrīkst palīdzēt no malas vai kādas citas darbības, kas iet tiešā saskarē ar šķēršļu pārvarēšanu. Distances dalībnieka laiks tiek uzņemts no brīža, kad tiesnesis dod komandu dalībniekam ar suni sākt kustību. Dalībnieks skrien garām šķērslim, bet suns to pārvar, izņemot šķērsli "čūska", ko pārvar kopā. Suns pārvar visus šķēršļus tiesneša norādītajā secībā. Ja suns nav pārvarējis kādu no šķēršļiem, tad dalībnieks liek to pārvarēt skriešanas virzienā. Jebkuru šķērsli drīkst atkārtoti pārvarēt, ja dalībnieks (sportists) nav pārliecināts par suņa veiksmīgu šķēršļa pārvarēšanu. Sportists (suns) ir izskrējis pa starta vārtiem un vārtos ieskrien iekšā, pārvarot finiša līniju. Finiša vārtu platums 5 m. Standarta komandas: sēdi(sēdēt),stāvi(stāvēt),guli(gulēt);šurp(pie manis);blakus; uz priekšu, barjer(barjēra),līst(lien, rāpo).Distancē sunim ap kaklu jābūt mīkstai kaklu siksnai. Distances laika uzņemšana tiek pārtraukta pēc pēdējā, kas šķērso finiša līniju. Distances garums 200-300 m, atkarībā no vietas apstākļiem.

Soda sekundes:
• 5 sekundes par katru nogāzto latiņu vai nestandarta dotā komanda;
• 5 sekundes, ja nogāž šķērsli, bet to pārvar,
• dalībnieks tiek noņemts no distances, ja 30 sekunžu laikā nevar piesaukt suni un turpināt distanci, ja nav pārvarējis šķērsli vai tā secību;
• 5 sekundes, ja dalībnieks nav "čūskā" apgājis kādu no mietiņiem.
• 10 sek., ja suns šķērslī " lien" uzlec uz šķēršļa, ja atkārtoti – tiek noņemts;
• 15 sek., ja startē ar pavadu;
• ja dalībnieks vai suns nav ieskrējis finiša vārtos sportists tiek noņemts no distances, kā arī suns pārskrien iedomāto finiša līniju.


3.posms – figurantu aizturēšana, pārvarot šķēršļu joslu.
Dalībnieks ar suni nostājas pirms distances sākuma 2 m platas līnijas. Dalībnieks ar suni distanci veic pavadā vai bez pavadas. Pēc tiesneša komandas dalībnieks ar suni sāk kustību. Suns, pēc šķēšļa pārvarēšanas (ne vairāk kā 4 - 5)pēc komandas "Fass" aktīvi uzbrūk figurantam. "Figurants" aiz distances līnijas slēptuvē var sēdēt vai stāvēt. Pēc tam, kad suns ir pārvarējis pēdējo šķērsli, figurants iznāk no slēptuves un ar rokām sāk aktīvi veikt kustības (uz līnijas) tā, lai pievērstu suņa uzmanību, neizdarot kustības sānis vai atpakaļ. Ja suns uzbrukuma brīdī ir aizsitis vai aizvilcis figurantu prom no līnijas, figurants cīņas laikā ar suni mēģina atgriesties (pēc iespējas) pie līnijas. Figurants darbojas atkarībā no suņa sagatavotības un aktivitātes. Laiks tiek uzņemts pēc tiesneša komandas sākt kustību, bet pārtraukts uzņemt, kad suns ir piesaukts klāt sportistam un apsēdies blakus vai priekšā suņa korpusa attālumā, pārejot 3 m līniju. Dalībnieks drīkst dot vienu komandu "Fas" sunim patstāvīgi uzbrukt figurantam pēc pēdējā šķēršļa pārvarēšanas. Dalībnieks apstājas pie 3 m līnijas, ko nedrīkst pāriet bez tiesneša atļaujas. Dalībnieks (sportists) lai piesauktu suni pie sevis, dod šādas komandas: "Stāt","Šurp (pie manis)","Blakus", "Sēdi(sēdēt), "Fu". Vārdu secība var mainīties, bet ne atkārtoties. Sunim ir jāieķeras un jātur vai pašam jāpieskaras figurantam. 5 sekundes sāk skaitīt tiesnesis no tā brīža, kad suns ir ieķēries figurantā vai pieskāries. Figurants pārtrauc jebkādu kustību pēc tiesneša teiktā: "Piesaukt suni".Suņa aktīva uzbrukuma laikā figurants var nogulties.
Treniņsacensībās suns var būt pavadā un sportists sunim var palīdzēt, nepārkāpjot 3 m līniju. Šķēršļi obligāti jāpārvar.Standarta komandas: sēdi(sēdēt),guli(gulēt),stāvi(stāvēt);šurp(pie manis);blakus;barjēra(barjer),līst(lien,rāpo),uz priekšu; fass; Suņi, kas nav mācīti veikt "figuranta" aizturēšanu, izpilda priekšmeta atnešanu. Tas ir, pēc šķēršļa pārvarēšanas tiesneša norādītajā secībā, pie līnijas suni sūta ar komandu "Aports" (var būt žests, komanda, kopā), kas atrodas nolikts 10 m attālumā redzamā vietā, no apstāšanās līnijas. Suns pēc sportista komandas skrien (iet) pakaļ priekšmetam un pēc to paņemšanas atnes līdz sportistam, kas atrodas aiz apstāšanās līnijas. Suņa piesaukšanas komanda šurp(pie manis) "Aports" priekšmeta svars var būt no 0.5-2.0 kg. Trešās grupas dalībnieki ''Aports" priekšmetu izvēlās pēc savas izvēles, bet ne dzels, akmens, stikla veidā. Priekšmets(aports) ir jāaizmet aiz 3 m līnijas Piesaukšanas komandas var būt neierobežotā skaitā

Soda sekundes:
• 5 sekundes, ja dalībnieks pārkāpis 5 m līniju vai uzkāpis uz līnijas,
• 5 sekundes par katru lieku vai atkārtotu žestu vai komandu dodot uzbrukumu vai, lai piesauktu suni pie aizturēšanas vai aporta atnešanas, par suņa vārda(iesauku) došanas pie standarta komandu pielietošanas;
• 15 sekundes ja suns startē ar pavadu,
• 10 sekundes, ja nav aktīvs ķēriens,
• 25 sekundes, ja suns vispār neieķeras figurantā, bet pats pieskaras;
• Par suņa piesaukšanu pirms tiesneša atļaujas dalībnieks tiek noņemts no etapa, ja priekšmets(aports) nav aizmests aiz 3 m līnijas;
• 10 sekundes, ja suns ir paņēmis priekšmetu, bet neatnes līdz sportistam.
• 25 sekundes, ja suns vispār nepaņem aportu.

Ja sportista pasākuma dalībnieka suns izdara jebkādu agresivitāti pret tiesnesi ,citu sportistu(suni), sportists (suns) tiek noņemts no sacensībām vai pasākuma vispār, vai anulēts iegūtais tituls,sacensību rezultāts Šķēršļu secību un kārtību etapos nosaka galvenais vai vecākais tiesnesis pēc saviem ieskatiem.
Treniņsacansībās sporta laukumā iesildīšanās ar suņiem notiek pēc tiesneša lēmuma.
Ja sacensībās ir daudz dalībnieku, vai klimatiskie apstākļi, kas ierobežo laiku sacensības vietas izmantošanai, tad visus trīs etapus organizē vienā posmā tā, lai visi posmi būtu izieti vienlaicīgi. Pēc tiesnešu lēmuma etapu(posmu) secību var mainīt. Kuces, kas "meklējas", startē visos posmos pēdējās. Par "meklējošām" kucēm sportists vai komandas pārstāvis informē galveno tiesnesi. Par neinformēšanu tiek noņemts no sacensībām. Suns jebkura dzimuma, kas sacensību laikā, atrodoties etapā, izdara dabīgās vajadzības tiek noņemts no etapa (posma).

7.Izstāžu(pasākuma), sacensību noteikumi.
1. Sacensības tiek organizētas pēc augstāk minētajiem noteikumiem.
2. Katra sacensību(pasākuma) dalībnieka piedalīšanās kārtību nosaka izloze vai reģistrēšanas secība..
3. Protesti par tiesnešu brigādes lēmumiem netiek pieņemti . Startējošā sportista pārstāvis var atrasties netālu no tiesnešiem(tiesneša norādītā vietā) un vērot sportista darbību sacensību laikā. Sportists pēc etapa beigšanas noklausās tiesneša pieņemto rezultātu.
4. Ja dalībnieks rupji izturas pret suni vai tiesnešu brigādes locekļiem, kā arī nepiedalās pasākuma atklāšanas, noslēguma parādē ,dalībnieks tiek noņemts no piedalīšanās etapā, sacensībās vai izstādē.
5. Ja dalībnieks sacensībās turpina rupji izturēties pret suni vai tiesnešu brigādes locekļiem, tiek noņemts no sacensībām.
6. Sacensību laikā dalībnieks (sportists) nedrīkst traucēt tiesneša darbu, kā arī atrasties pie sekretariāta.
7. Ja dalībnieks vai pārstāvis rupji izturas pret tiesnešiem, kā arī izraisa nekārtības, kas traucē tiesneša darbību vai sacensību organizatoru prestižu, vainīgā persona vai komanda maksā 50 Ls sacensību organizatoriem. Ja nav šī summa nomaksāta, pie kārtējām sacensībām dalībnieks vai komanda netiek pielaists piedalīties kārtējās sacensībās.
8. Sacensības tiek organizētas ievērojot LR likumdošanu un sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumus. Sacensību organizatori par augstāk minēto informāciju nesniedz.
9. Vienlaicīgi šis sacensību nolikums ir arī "Absolūtais Latvijas čempionāts Nacionālajā daudzcīņā".

8.Sacensībās ieņemto vietu noteikšana.
1. Sportista individuālās vietas noteikšana notiek pēc iegūtā laika un soda sekunžu uzskaitīšanas, kopējā laika noteikšanas katrā etapā.
2. Kopējo laiku daudzcīņā saskaita pēc iegūtā rezultāta katrā etapā kopumā.
3. Individuāli sacensībās tiek noteiktas vietas etapos, tā triju etapu kopvērtējumā pēc rezultātiem kopumā.
4. Ja rezultāti individuālajā vērtējuma posmā (etapā) ir vienādi, tad augstāku vietu ieņem tas, kas startējis ir pirmais posmā (etapā).
5. Katrās sacensībās sportists saņem iegūtās vietas punktus no katras sacensības sportistu skaita. Tas ir, ja sacensībās piedalās 18 sportistu, tad pirmā vieta iegūst 18 punktus, 2 vieta – 17 punktus, utt.
6. Ja individuālajā vērtējumā rezultāti ir vienādi, tad augstāku vietu ieņem tas sportists, kuram 3.posmā ir labāki rezultāti.


9.Absolūtā čempiona vietu noteikšana "Nacionālajā daudzcīņā".
1. Čempionāta vētēšana notiek pēc ieņemto vietu rezultāta treniņsacensībās, Latvijas, Vidzemes čempionātos – kopumā,
2. Sportists, kas piedalās sacensībās, saņem pēc rezultāta iegūšanas punktus, kas tiek ieskaistīti un vērtēti "Absolūtā čempionātā" automātiski,
3. Sportists par piedalīšanos sacensībās saņem iegūtos punktus ko "čempionātā" skaita kopā. Ja sportists nav piedalījies kādās no sacensībām, tad sportists saņem nulle punktus.
4. Iegūto punktu skaitu apkopo visas sacensību sezonas kopumā,
5. Ja sportistu rezultāts "čempionātā" ir vienāds, tad augstāko vietu ieņem sportists pēc Latvijas čempionāta rezultāta.
6. Ja individuālajā vērtējumā rezultāti ir vienādi, tad augstāko vietu ieņem tas sportists, kuram 3.posmā ir labāki rezultāti.

10. Sacensību uzvarētāju apbalvošana.
1. Treniņsacensību individuālais uzvarētājs kopvērtējumā saņem attiecīgās pakāpes diplomu. Treniņsacensību 2. un 3. vietas ieguvējs saņem attiecīgu diplomu.
2. Katra posma uzvarētājs tiek apbalvots ar diplomu.
3. Trešās grupas uzvarētājs kopvērtējumā saņem attiecīgās pakāpes diplomu, bet etapos diplomus.